Bännerid

Kui Sinu ajaveebi lugejad ei kasuta blog.tr.ee keskkonda, siis saad blog.tr.ee hääletusriba lisada oma ajaveebile siit. Vali sobib bänner ja kopi selle kood oma ajaveebi. Kindlasti peab Sinu ajaveeb olema registreeritud ka blog.tr.ee kataloogis.

 

 

<a href="http://blog.tr.ee/konkurss" target="_top"><img src="http://2007.ajaveeb.ee/b/day_haaleta.gif" alt="ajaveeb 2007" /></a>

 

 

 

<a href="http://blog.tr.ee/konkurss" target="_top"><img src="http://2007.ajaveeb.ee/b/night_haaleta.gif" alt="ajaveeb 2007" /></a>

 

 

 

<a href="http://blog.tr.ee/konkurss" target="_top"><img src="http://2007.ajaveeb.ee/b/day_konkurss.gif" alt="ajaveeb 2007" /></a>

 

 

 

<a href="http://blog.tr.ee/konkurss" target="_top"><img src="http://2007.ajaveeb.ee/b/night_konkurss.gif" alt="ajaveeb 2007" /></a>

 

 

 

<a href="http://blog.tr.ee/konkurss" target="_top"><img src="http://2007.ajaveeb.ee/b/day_parimaid.gif" alt="ajaveeb 2007" /></a>

 

 

 

<a href="http://blog.tr.ee/konkurss" target="_top"><img src="http://2007.ajaveeb.ee/b/night_parimaid.gif" alt="ajaveeb 2007" /></a>

 

 

 

<a href="http://blog.tr.ee/konkurss" target="_top"><img src="http://2007.ajaveeb.ee/b/day_reaalsus.gif" alt="ajaveeb 2007" /></a>

 

 

 

<a href="http://blog.tr.ee/konkurss" target="_top"><img src="http://2007.ajaveeb.ee/b/night_reaalsus.gif" alt="ajaveeb 2007" /></a>

 

 

 

<a href="http://blog.tr.ee/konkurss" target="_top"><img src="http://2007.ajaveeb.ee/b/day_tehtud.gif" alt="ajaveeb 2007" /></a>

 

 

 

<a href="http://blog.tr.ee/konkurss" target="_top"><img src="http://2007.ajaveeb.ee/b/night_tehtud.gif" alt="ajaveeb 2007" /></a>

 

 

  

 

<a href="http://blog.tr.ee/konkurss" target="_top"><img src="http://2007.ajaveeb.ee/b/day_valimind.gif" alt="ajaveeb 2007" /></a>

 

 

 

<a href="http://blog.tr.ee/konkurss" target="_top"><img src="http://2007.ajaveeb.ee/b/night_valimind.gif" alt="ajaveeb 2007" /></a>